İşletmelerin gittikçe artan ölçüde,

sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri

esas alan işleri yapmak istemeleri;

bunun dışında kalan işleri organizasyon dışındaki

başka işletmelerden almak eğilimi yaygın bir

“Outsourcing” veya “Dış Kaynak Kullanımı”

uygulamasını ortaya çıkarmıştır.

İşletmeler kendilerine rekabet avantajı sağlayan işlerin dışındaki tüm işleri başka işletmelere yaptırmak suretiyle, kaynak tasarrufu yapmakta, yapı olarak küçülmekte, daha yalın hale gelmekte ve ana faaliyet kolları üzerinde yoğunlaşma fırsatı bulmaktadırlar.

Günümüzün artan rekabetçi ortamında dış kaynak kullanımı, şirketlere daha kısa sürede büyüme ve gelişme ortamı yaratarak karlılıklarını artırabilme olanağı sağlamaktadır.

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), FORTE Teknoloji’nin bilgi ve deneyim birikimini müşterilerine sunduğu çok sayıdaki hizmetten sadece biridir. FORTE Teknoloji, uzman danışmanlık kadrosuyla bilgi teknolojileri altyapı projelerinde analiz, tasarım, uygulama ve geliştirme alanlarında bu hizmeti sunar.

Çözüm ve Sonuç Teslim Eder.

Çözüm ve Sonuç Teslim Eder.